بایگانی بخش فرصت‌های شغلی

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ -

فراخوان امریه سربازی سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران از بین دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا نیروی امریه  جذب می کند .