کسب جایزه بنیاد فرهنگی البرز توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
آقای دکتر آرش قاضی‌تبار پژوهشگر پسادکترای دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان پژوهشگر برگزیده و آقای مهندس حامد شوشتری دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی مواد و متالورژی به عنوان دانشجوی برگزیده موفق به کسب جایزه بنیاد فرهنگی البرز شدند. 
 | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 
پروژه برتر صنعتی ـ طراحی و ساخت جک هیدرولیک به روش مهندسی معکوس
آقای دکتر سیدحسین میرباقری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی تقدیرنامه پروژه برتر صنعتی در هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ را دریافت نمود. این تقدیرنامه برای دست‌آورد پروژه مهندسی معکوس طراحی و ساخت جک هیدرولیک غلتک آسیای مواد طی قرارداد پژوهشی میان شرکت بین المللی ساروج بوشهر و دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت شد.
 | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 
دریافت تقدیرنامه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دریافت تقدیرنامه از سی و ششمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عنوان کتاب برتر سال ۹۹ انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای کتاب «شبیه‌سازی فرایندهای ریخته‌گری»

 | تاریخ ارسال: 1399/10/26 | 
کسب رتبه در آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ توسط دانشجویان
کسب رتبه در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۹ توسط دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1399/10/26 |