همکاران آموزشی و پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1403/2/8 | 

همکاران آموزشی

خانم دکتر فائزه اژه‌ای
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۱۲
aut.ac.ir
آقای دکتر آرش قاضی‌تبار
استادیار
تلفن:
aut.ac.ir

همکاران پژوهشی
CAPTCHA