دفتر تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
دفتر تحصیلات تکمیلی به امور اداری و آموزش و پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا رسیدگی می‌کند. لطفا برای آگاهی از آخرین اخبار، اطلاعیه‌ها، رویه‌ها، فرم‌ها و مقررات کارشناسی ارشد و دکترا، صفحه‌های زیر را ببینید.

کارشناسان دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی:

خانم مهندس شهره مریم فارسی
mfarsiaut.ac.ir

آقای مهندس غلامرضا جمعی
jameioneaut.ac.ir



 
اطلاعیه و اخبار کارشناسی ارشد و دکترا
کانال اطلاع رسانی تحصیلات تکمیلی در سکوی بله
https://ble.ir/mmegrad
رویه‌ها و مقررات دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 
رویه‌ها و مقررات دوره‌ی دکترای مهندسی مواد  
grad.mataut.ac.ir
۲۹۲۰ ۶۴۵۴ (۰۲۱) ۹۸+
۲۹۳۰ ۶۴۵۴ (۰۲۱) ۹۸+
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی،
طبقه سوم، اتاق ۴۲۰



CAPTCHA