دفتر تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
دفتر تحصیلات تکمیلی به امور اداری و آموزش و پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رسیدگی می‌کند. 

لطفا برای آگاهی از آخرین اخبار، اطلاعیه‌ها، رویه‌ها، فرم‌ها و مقررات کارشناسی ارشد و دکترا، صفحه‌های زیر را ببینید: 
 اطلاعیه‌ها و اخبار کارشناسی ارشد و دکترا
 رویه‌ها و مقررات دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی

 رویه‌ها و مقررات دوره‌ی دکترای مهندسی مواد 

در صورتی که اطلاعات موردنظر خود را در صفحه‌های بالا نیافتید، یا هرگونه پرسش یا درخواستی در مورد کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مواد و متالورژی دارید، می‌توانید به آدرس دفتر تحصیلات تکمیلی ایمیل بفرستید:

grad.mataut.ac.ir

و یا با کارشناسان دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی تماس بگیرید:

۲۹۲۰ ۶۴۵۴ (۰۲۱) ۹۸+
۲۹۳۰ ۶۴۵۴ (۰۲۱) ۹۸+

کارشناسان دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی:

خانم مهندس شهره مریم فارسی
mfarsiaut.ac.ir

آقای مهندس غلامرضا جمعی

 CAPTCHA