نمودار سازمانی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
دفتر دانشکده
دفتر دانشکده
 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 
دفتر امور آموزشی
دفتر امور آموزشی به برنامه‌ریزی، ثبت‌نام، برگزاری، نظارت کلاس‌ها و پشتیبانی کارها برای اجرای روان و منظم دوره آموزش برای دانشجویان و استادان می‌پردازد.
معاون آموزش دانشکده
مدیر گروه و مدیر امور آموزش
کارشناس آموزش
 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 
دفتر تحصیلات تکمیلی
دفتر تحصیلات تکمیلی به برنامه‌ریزی، ثبت‌نام، برگزاری و نظارت کلاس‌ها و دفاعیه‌ها و پایش و پشتیبانی پروژه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکترا می‌پردازد.
 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
دفتر امور پژوهشی
 | تاریخ ارسال: 1399/6/30 |