کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی سال ۱۴۰۰
دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در المپیاد علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی سال ۱۴۰۰ شرکت نموده و رتبه کسب کردند.
 | تاریخ ارسال: 1400/10/5 | 
‌دانش‌آموختگان ۱۳۹۹
‌دانش‌آموختگان ۱۳۹۹ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 |