بایگانی بخش کارآموزی و پروژه

img_yw_news
چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱ -

پروژه

img_yw_news
شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ -

کارآموزی

در دانشگاه پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود، اما یک پرسش بسیار رایج است: «این درس‌ها به چه کار می‌آید؟! ... » دوره کارآموزی، اولین فرصت برای یافتن سرنخ‌هایی برای این پرسش است ...