بایگانی بخش پژوهش دوره دکترا و پسادکترا

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ -

پذیرش پژوهشگر پسادکترا ۱۴۰۳

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور توسعه تیم‌ها و فعالیت‌های پژوهشی جاری در سال ۱۴۰۳ پژوهشگر پسادکتری جذب می‌کند. پذیرفته‌شدگان بر اساس پیشنهاده مصوب در سازمان حامی و حمایت‌های جذب شده، از گرنت پژوهشی ‌و حق‌التحقیق برخوردار خواهند بود. از داوطلبان علاقمند خواهشمند است، درخواست و رزومه خود را تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به آدرس Zbanaeiaut.ac.ir بفرستند. بیشتر بخوانید ...

img_yw_news
یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ -

فهرست پذیرش دکترای ۱۴۰۱

ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا، فهرست استادان راهنما و زمینه‌های پژوهشی برای دوره دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۱ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 

img_yw_news
یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ -

فهرست پذیرش دکترای ۱۴۰۲

ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا، فهرست استادان راهنما و زمینه‌های پژوهشی برای دوره دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی