بایگانی بخش مدیریت و اداری

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ -

دفتر امور آموزشی

دفتر امور آموزشی به برنامه‌ریزی، ثبت‌نام، برگزاری، نظارت کلاس‌ها و پشتیبانی کارها برای اجرای روان و منظم دوره آموزش برای دانشجویان و استادان می‌پردازد. معاون آموزش دانشکده مدیر گروه و مدیر امور آموزش کارشناس آموزش

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ -

دفتر دانشکده

دفتر دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -

دفتر امور پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ -

دفتر تحصیلات تکمیلی

دفتر تحصیلات تکمیلی به برنامه‌ریزی، ثبت‌نام، برگزاری و نظارت کلاس‌ها و دفاعیه‌ها و پایش و پشتیبانی پروژه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکترا می‌پردازد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی