بایگانی بخش دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی

img_yw_news
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی برای ۴ سال و در ۸ ترم طرح‌ریزی شده است. این برنامه در مجموع ۱۴۰ واحد درسی شامل درس‌های عمومی، علوم پایه مهندسی، علوم اصلی رشته، تخصصی رشته و بسته های اختیاری است. بیشتر بخوانید ...