بایگانی بخش دوره دکتری مهندسی مواد

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ -

دوره دکترای مهندسی مواد

دوره دکترای مهندسی مواد در دو بخش آموزش و پژوهش و برای چهار سال مطابق برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی شده است. جمع واحدهای آموزشی این دوره ۱۲ واحد و واحدهای مربوط به پروژه ۲۴ واحد است. لازم است دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی، حداقل ۶ و حداکثر  ۱۰ واحد درسی انتخاب کرده و ثبت نام کند. توضیح بیشتر ...