فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
1
Nanofillers in the Field of Drug Delivery System
سپیده امجد ایرانق,مریم بندخت
1402
Germany
تألیف یک فصل کتاب
2
Sustainability Approach for Nanofillers in Additives for Rubber and Tire Industry
سپیده امجد ایرانق,نرگس علی نژادقمی
1402
Germany
تألیف یک فصل کتاب
3
The Effect of Nanofillers in Pollution and Environment
سپیده امجد ایرانق,سیده پارمیس مهیمنی
1402
Germany
تألیف یک فصل کتاب
4
Current and Future Aspects of Nanofillers in Catalysis Industry
سپیده امجد ایرانق,مهرانگیز رستمی راوری
1402
Germany
تألیف یک فصل کتاب
5
3D Graphene Fundamentals, Synthesis, and Emerging Applications
ارش قاضی تبار,مالک نادری
1402
Switzerland
تألیف یک فصل کتاب
6
Use of Green Materials for Perovskite Solar Cells
علی پورقاسمی هنزاء,مریم ابراهیم پور,الهه کوثری,سیرام راماکریشنا
1401
Germany
تألیف یک فصل کتاب
7
مسائلی درترمودینامیک وسینتیک متالورژی
اسکندر کشاورزعلمداری,احمد جعفریان فیروزابادی
1401
ایران
ترجمه
8
مسائلی در ترمودینامیک کاربردی (مسائل کاربردی ترمودینامیک متالورژی)
اسکندر کشاورزعلمداری,اشکان محمد بیگیان
1401
ایران
ترجمه
9
مواد نانوساختار حجیم با خواص چندکاربردی
محمود عباسی ,مصطفی کتابچی,محمد گیوی
1401
ایران
ترجمه
10
انتخاب مواد مهندسی
مالک نادری
1400
ایران
تألیف
11
تکنولوژی فرآیندهای تغییرشکل پلاستیک شدید
محمود عباسی ,کامران دهقانی,محمد گیوی
1400
ایران
ترجمه
12
جلوگیری از تنش پسماند و تغییر شکل در جوشکاری
اسلام رنجبرنوده,میلاد محمدی
1399
ایران
ترجمه
13
بلورشناسی در مهندسی مواد
سیدپیروز هویدامرعشی,مجید پورانوری,مسیح رضائی,درساسادات صفانما
1399
ایران
تدوین
14
انجماد آلیاژهای جلد اول جدایش های غلظتی ماکروسکوپی
سید محمد حسین میرباقری
1398
ایران
تألیف
15
کنترل اعوجاج در جوشکاری
اسلام رنجبرنوده,محسن کارشناس
1397
ایران
ترجمه
16
شناسایی و انتخاب فولاد و چدن راهنمای کاربردی کلید فولاد
علی اکبر خامیی,سید محمد حسین میرباقری,امید بولحسنی
1397
ایران
تدوین
17
متالورژی جوشکاری و جوش‌پذیری
علی فرزادی
1397
ایران
ترجمه
18
درسنامه آزمایشگاه علوم و فناوری نانو
مالک نادری,دکتر علیرضا بدیعی,دکتر حسن گلدوز
1396
ایران
تألیف
19
ANSYS برای مهندسین جوش
اسلام رنجبرنوده
1396
ایران
تدوین
20
مسائلی درترمودینامیک وسینتیک متالورژی
اسکندر کشاورزعلمداری,احمد جعفریان فیروزابادی
1396
ایران
ترجمه
21
شبیه سازی فرایند های ریخته گری
احمد بهمنی,امیر باغانی,سید محمد حسین میرباقری,پرویز دوامی
1396
ایران
تصنیف
22
مقدمه ای بر هیدرومتالورژی و الکترومتالورژی
داود حق شناس فتمه سری,اسکندر کشاورزعلمداری
1395
ایران
تألیف
23
ترمودینامیک جامدات
اسکندر کشاورزعلمداری
1394
ایران
ترجمه
24
خوردگی در جوش
حمید امیدوار,مهدی هادوی,ایدا حسینیان,بهروز باقری وانانی
1394
ایران
ترجمه
25
نانو حسگرها
حمید امیدوار,نفیسه حسن زاده یزدی,سعید صادق پور,مهران جوانبخت
1394
ایران
تألیف
اولین
قبلی
1