دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 بخوانند. زمان ها تمدید شده است ...
۱۳۹۹/۱/۳۱
دانشجویان و دانشگاهیان عزیز لطفا توجه نمایید: با هدف کاهش رفت و آمدها و منع گسترش کووید19، افراد می‌توانند درخواست‌ها و پرسش‌های آموزشی و پژوهشی خود را به صورت غیرحضوری طرح ...
۱۳۹۹/۱/۱۶
هفدهمین دوره سراسری و سومین دوره بین المللی مسابقات عملیات حرارتی، 22 و 23 مرداد 1399 به میزبانی دانشگاه صنعتی  امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برگزار خواهد شد. ...
۱۳۹۸/۱۲/۴
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ یﮑﯽ از ﺷﺶ رویﺪاد اﺗﺤﺎدیﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ یﮑﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ...
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
سومین دوره‌ی مسابقه‌ی علمی مهندسی مواد امیرکبیر (مسکا MESCA) که قرار بود در 15 اسفند 98 در دانشکده‌ی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شود، ...
۱۳۹۸/۱۰/۹
دانشجویان دارای شرایط استعدادهای درخشان بخوانند: آیین نامه پذیرش دکترای 99 بدون آزمون و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان
۱۳۹۹/۳/۲۴
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ بخوانند . . .
۱۳۹۹/۱/۳۰
دانشجویان عزیز، لطفا توجه نمایید: با هدف کاهش رفت و آمدها به دانشکده ... 
۱۳۹۹/۱/۱۳
کتاب انجماد آلیاژها، جلد اول: جدایش‌های غلظتی ماکروسکوپی تألیف: سیدمحمدحسین میرباقری
۱۳۹۸/۱۲/۱۳