مهندسی مواد و متالورژی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/28 | 


 

«مهندسی مواد و متالورژی» چیست؟

 مهندسی مواد و متالورژی یک رشته دانشگاهی در زمینه مهندسی و علم مواد است. مهندسی و علم مواد (Materials Science and Engineering) یکی از زمینه‌های گسترده علم است که از علوم نظری فیزیک، شیمی و ریاضی گرفته تا کاربردهای گوناگون مهندسی را در موضوعات مربوط به مواد مهندسی (Engineering Materials) در بر می‌گیرد. رشته مهندسی مواد و متالورژی (Materials and Metallurgical Engineering) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به گونه‌ای طراحی شده که گستره‌ی موضوعات مهندسی و علم مواد را پوشش دهد و نیز بر بخش مهندسی متالورژی (Metallurgy) آن، بنا بر اهمیت، نیاز و کاربرد مواد فلزی، تاکید داشته باشد. به طور خلاصه، یک دانش‌آموخته‌ی رشته مهندسی مواد و متالورژی، در جایگاه شغلی خود ممکن است نقشی مرتبط با یک یا چند مورد از نیازهای زیر داشته باشد (اگرچه محدود به این موارد نیست): 

(۱) طراحی و انتخاب مواد برای قطعات مهندسی
(۲) تولید، سنتز و حفاظت مواد مهندسی
(۳) فرایندهای ساخت قطعات مهندسی و پیش‌بینی عمر آنها
(۴) شناسایی و آنالیز مواد و بررسی تخریب قطعات مهندسی. 

 

مهندسی مواد و متالورژی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال ۱۳۷۲ در حال اجرا بوده است. برنامه آموزشی این دوره، طبق رویه درون دانشگاهی «اصلاح ساختار و برنامه‌های آموزشی کارشناسی»، توسط کادر علمی دانشکده بازنگری شده و برنامه جدید از سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمده است. هدف از این برنامه، تربیت مهندسانی است که دارای شایستگی‌هایی باشند که بتوانند در طی زندگی و شغل خود در سه سطح فردی، ملی و جهانی ارزش افزوده ایجاد کنند. این برنامه آموزشی بر مبنای نیازهای جامعه و صنعت منطقه، چالش‌ها و رویکردهای جهانی، پتانسیل‌ها، علاقمندی‌ها و قدرت انتخاب دانشجویان و توانمندی و تخصص کادر علمی طراحی شده است. برنامه‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی به طور مستمر، در راستای توسعه کیفیت آموزش و بهبود سطح دانش‌آموختگان مهندسی مواد ویرایش خواهد شد.

بازخوردها نشان میدهد که اگرچه دانشجویان ورودی در ابتدا شناختی از این زمینه و رشته نداشتهاند، اما با گذشت زمان در دانشگاه و آشنایی بیشتر با این زمینه، علاقمندی و انگیزه‌ی آنها برای دنبالکردن مهندسی مواد و متالورژی افزایش یافته است. چرا که مهندسی و علم مواد، هم فراگیری گسترده و فرصتهای پیشرفت برای فرد دارد، هم زیرساختهای صنعت و اقتصاد کشور به آن وابسته است و هم در مقیاس جهانی، همواره آخرین مرزهای فناوری و نوآوری و راهکارهای چالش‌های بزرگ به آن گره خورده است.


دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی

آیین‌نامه ها، رویه‌ها و فرم‌های دوره کارشناسی

اخبار و اطلاعیه دوره کارشناسی
 
CAPTCHA