دوره دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۰ ـ ظرفیت پذیرش و استادان راهنما

 | تاریخ ارسال: 1400/3/3 | 
داوطلبان دوره‌ی دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۰

ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا و فهرست استادان راهنما برای دوره دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۰ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در جدول زیر آمده است. برای دریافت اطلاعات و آگاهی از زمینه‌ی کاری و پیشینه‌ی پژوهشی استادان راهنما، روی نام استاد کلیک کنید. 

 
ردیف استاد راهنما ظرفیت پذیرش زمینه کاری
۱ دکتر نادر پروین ۱ روزانه تولید پودر، نانومواد پودری، کامپوزیت‌ها، متالورژی پودر
۲ دکتر کامران دهقانی ۱ روزانه فرآیندهای ترمومکانیکی و شکل دادن، رفتار مکانیکی مواد، مواد نانوساختار
۳ دکتر میلاد رضائی ۱ روزانه الکتروشیمی و خوردگی
۴ دکتر اسلام رنجبر نوده ۱ روزانه فرآیندهای نوین اتصال، شبیه‌سازی فرآیندهای اتصال، متالورژی جوشکاری، ساخت افزایشی
۵ دکتر سیدهادی طبائیان ۱ روزانه الکتروشیمی و خوردگی، سنتز مواد
۶ دکتر علی فرزادی ۱ روزانه متالورژی جوشکاری، شبیه سازی و ساخت افزایشی
۷ دکتر مصطفی کتابچی ۱ روزانه شکل دادن و خواص مکانیکی، شبیه‌سازی و روش‌های نوین شکل‌دهی، مواد پیشرفته و نانوساختار
۸

دکتر سیدمحمد موسوی خوئی

۱ روزانه مهندسی سطح، پوشش‌های نانوکامپوزیتی و مقاوم به خوردگی
۹ دکتر سیداحسان میرصالی ۱ روزانه جوشکاری و بریزینگ، ساخت افزایشی، نانوکامپوزیت
۱۰ دکتر مالک نادری ۱ روزانه مواد پیشرفته و نانومواد، بازیابی مواد
۱۱ دکتر سیدپیروز هویدا مرعشی ۱ روزانه مواد پیشرفته، نانومواد، جوشکاری

 CAPTCHA