دوره دکترای مهندسی مواد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/28 | 
https://mme.aut.ac.ir/content/۶۶۹۴/phdدوره آموزش دکترا
دوره دکترای مهندسی مواد در دو بخش آموزش و پژوهش و برای چهار سال برنامه ریزی شده است. جمع واحدهای آموزشی این دوره ۱۲ واحد و واحدهای مربوط به پروژه ۲۴ واحد است. لازم است دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی، حداقل ۶ و حداکثر  ۱۰ واحد درسی انتخاب کرده و ثبت نام کند.
براساس مصوبه جلسه ۸۱۳ گروه مهندسی مواد و متالورژی، شرایط اخذ درس برای دانشجویان دوره دکتری ورودی۹۶ به بعد بر اساس دفترچه مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی به صورت زیر است:
۱- هر دانشجو موظف به اخذ حداقل ۴ واحد از دروس اصلی (جدول ۱ برنامه مصوب وزارت علوم) دوره دکتری مهندسی متالورژی و مواد است.
۲- دانشجو موظف است حداقل ۴ واحد از دروس خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی از دروس تخصصی دکتری (جداول ۲ الی ۹ برنامه مصوب وزارت علوم) دانشکده خود اخذ نماید.
۳- دانشجو می‫تواند با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی باقیمانده واحدهای آموزشی خود را از دروس کارشناسی ارشد و دکتری رشته خود و یا سایر رشته ها در دانشگاه امیرکبیر یا دانشکده‫های مهندسی مورد قبول دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ نماید.
۴- اخذ مجدد درس‌هایی که دانشجو در دوره کارشناسی ارشد با نام یا محتوای مشابه گذرانده است، جزو ۱۲ واحد اجباری محسوب نمی‌شود.
۵- تمامی درس‌های دوره دکتری باید با تایید استاد راهنما اخذ شده و به تصویب گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده برسد.


مدرک زبان
برای دوره دکترای مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارایه یک مدرک معتبر زبان انگلیسی الزامی است. دانشجویان دوره دکترا تا پایان دوره آموزش (پیش‌نیاز ثبت‌نام آزمون جامع) برای ارایه مدرک معتبر زبان انگلیسی فرصت دارند. در صورت ارایه‌نشدن مدرک معتبر زبان (طبق آیین‌نامه)، مجوز ورود به آزمون جامع صادر نخواهد شد. به دانشجویانی که مدرک معتبر زبان ندارند، توصیه می‌گردد، برای ثبت‌نام در دوره آموزش زبان و شرکت در آزمون و اخذ مدرک معتبر، از ترم اول دوره دکترا اقدام کنند. مرکز بین المللی زبان دانشگاه امیرکبیر ilca.aut.ac.ir آماده ارایه خدمات، شامل برگزاری دوره‌های آموزش زبان، برگزاری آزمون و ارایه مدرک بین‌المللی زبان انگلیسی، به دانشجویان دکترا است. 

آزمون جامع
پیش نیاز و شرط لازم برای ورود به بخش پژوهش دوره دکترای مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گذراندن آزمون جامع دکترای مهندسی مواد است. آزمون جامع دوره دکترای مهندسی مواد دو بار در هر سال برگزار می‌شود. دانشجویان دوره دکترا، پس از گذراندن دوره آموزشی و ارایه مدرک معتبر زبان انگلیسی مجوز شرکت در آزمون جامع دریافت خواهند کرد. به دانشجویان توصیه می‌شود برای ورود هرچه سریعتر به دوره پژوهشی، خود را برای شرکت در آزمون جامع دکتری در ترم سوم آماده نمایند. 

برنامه و مقررات دوره دکترای مهندسی مواد
برای آگاهی از مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره دکتری مهندسی مواد مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به آدرس زیر مراجعه کنید:
برای آگاهی از مقررات آموزشی دوره دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به آدرس زیر مراجعه نمایید:
درس‌های دوره آموزش دکترای مهندسی مواد

درس های جدول۱ برنامه مصوب دوره دکترا، که در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارایه می‌شود در جدول زیر آمده است.

 
نام درس    کد درس     واحد  
شبیه‌سازی در مهندسی مواد ۲۷۹۳۱۱۲ ۲
روشهای پژوهش در علم و مهندسی مواد ۲۷۹۳۱۲۲ ۲
طراحی مواد مهندسی ۲۷۹۳۱۳۲ ۲
طراحی فرایندهای تولید مواد ۲۷۹۳۱۴۲ ۲

دروسی از جداول ۲ تا ۹ برنامه مصوب که در این دانشکده به طور معمول و در صورت تکمیل ظرفیت کلاس ارائه می شود:
 
نام درس   کد درس     واحد  
تولید پودر فلزات و مواد ۲۷۹۳۲۲۲ ۲
مباحث ویژه در مهندسی سطح ۲۷۹۳۲۷۲ ۲
شکل دادن ورق ۲۷۹۳۵۶۲ ۲
طراحی در مهندسی جوش ۲۷۹۳۶۷۲ ۲
خواص مکانیکی پیشرفته مواد ۲۷۹۸۷۳۲ ۲
اتصالهای نامتجانس ۲۷۹۸۸۵۲ ۲
مباحث ویژه در خواص فیزیکی مواد ۲۷۹۳۵۱۲ ۲
مباحث ویژه در خواص مکانیکی مواد ۲۷۹۳۵۲۲ ۲
کامپوزیتها ۲۷۸۳۶۹۲ ۲
شکست و خستگی (مکانیک شکست) ۲۷۸۹۱۲۳ ۳
متالورژی پودر پیشرفته ۲۷۸۳۵۱۲ ۲
مهندسی سطح پیشرفته ۲۷۸۳۵۹۲ ۲
پدیده‌های انتقال پیشرفته ۲۷۸۸۵۲۲ ۲
جنبه های مکانیکی خوردگی ۲۷۹۸۱۶۲ ۲
اکسیداسیون و خوردگی داغ ۲۷۹۸۱۵۲ ۲
الکتروشیمی پیشرفته ۲۷۹۸۱۰۲ ۲
خوردگی پیشرفته ۲۷۹۸۱۱۲ ۲
مهندسی سطوح ۲۷۹۸۱۲۲ ۲
مطالب ویژه در استخراج فلزات ۲۷۸۸۵۵۲ ۲
سینتیک پیشرفته مواد ۲۷۸۸۱۳۲ ۲
تئوری نابجاییها ۲۷۸۳۲۳۳ ۳
تغییر حالتهای متالورژیکی ۲۷۸۳۱۲۲ ۲

 CAPTCHA