انجام کارها از راه دور

 | تاریخ ارسال: 1399/1/16 | 

دانشجویان و دانشگاهیان عزیز لطفا توجه نمایید:
با هدف کاهش رفت و آمدها و منع گسترش کووید19، افراد می‌توانند 
درخواست‌ها و پرسش‌های آموزشی و پژوهشی خود را به صورت غیرحضوری طرح و پیگیری کنند.


امور دانشجویان کارشناسی

مدیر گروه تولید و سنتز مواد / آقای دکتر داود حق‌شناس dahafaaut.ac.ir

امور دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

مدیر گروه فرآیندهای ساخت / آقای دکتر میلاد رضائی miladrezaeiaut.ac.ir
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده / ایمیل:  grad.mataut.ac.ir
CAPTCHA