تعیین استاد راهنما

 | تاریخ ارسال: 1402/8/1 | 
کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی  ارشد ورودی سال 1402 لازم است از روز دوشنبه مورخ 15/8/1402 لغایت 30/8/1402 برای تعیین استاد راهنمای خود به اساتید محترم دانشکده مراجعه و موضوعات پژوهشی هریک از همکاران را بررسی نمایند. ادامه ...CAPTCHA