دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۲: ظرفیت پذیرش استادان راهنما

 | تاریخ ارسال: 1402/8/1 | 

دانشجویان مقطع کارشناسی  ارشد ورودی سال ۱۴۰۲ لازم است تا تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ برای معارفه، به استادان گرایش خود مراجعه و موضوع‌های پژوهشی آنها را بررسی نمایند. برای آگاهی از رویه تعیین استاد راهنما، فهرست استادان راهنما، ظرفیت پذیرش و موضوع‌های پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ صفحه فهرست پذیرش کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ را ببینید. 
CAPTCHA