اعلام زمان پایش حین تحصیل دانشجویان دکترا در نیمسال دوم ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1401/4/14 | 
 بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1400/03/03 بازه زمانی برای انجام پایش حین تحصیل دانشجویان دکترا در نیمسال دوم از تیرماه تا پایان شهریورماه هر سال تحصیلی تعیین شده است مقرر 'گردیده است  سامانه برای انجام پایش در نیمسال دوم 1400 از تاریخ 1401/04/15 لغایت 1401/06/31 فعال شود .
همچنین،
دانشجویان مقطع دکتری که از پیشنهاد رساله خود دفاع نموده‌اند لازم است فرم گزارش پیشرفت کار را از وب سایت دانشکده دریافت نموده و با هماهنگی استاد راهنما و داور ارزیاب نسبت به ارائه گزارش پیشرفت کار تا پایان مرداد ماه اقدام نمایند.

اطلاعیه سامانه پایش حین تحصیل

 CAPTCHA