دفاعیه رساله دکترا آقای داود میراحمدی خاکی
« خود ترمیمی آلیاژهای مس- برلیوم توسط رسوب گذاری »
دوشنبه:۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ساعت:۱۰:۴۵ اتاق شورا واقع در طبقه ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/1 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم نجمه عدالت شیروان
ساخت و مشخصه یابی آند های لیتیم تیتانات در باتری های لیتیم یون
دوشنبه‌ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/1 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زهراسادات مظلوم طبائی
اعمال پوششهای نیکل - تنگستن - فسفر حاوی نانو ذرات WS۲ به روش الکترولس روی آلومینیوم و بررسی خواص سایش و خوردگی آنها
چهارشنبه‌ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰:۳۰ اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/31 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای کاوه خنجری
سینتیک احیای سلنیوم توسط سولفیت سدیم
دوشنبه‌ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1403/2/26 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد عظیم معماری
بهبود پارامترهای فرآیند ذوب گزینشی لیزر با استفاده از فناوری های آنالیز تصویر و یادگیری ماشین
شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰  اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/26 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مینا موسوی جراحی
شبیه سازی المان محدود اعوجاج در فرآیند ساخت افزایشی به وسیله رسوب نشانی مستقیم فلز
شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول ، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1403/2/22 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای شاهین اسفندیاری ده علی
ساخت کامپوزیت اتیلن وی نیل استات تقویت شده با گرافن-کربن سیاه با رویکرد بهبود خواص حرارتی
سه‌شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰  اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/10 | 
دفاعیه رساله دکترا آقای محمد خیرالدین
«  ایجاد پوشش  NiCoCrAlY روی سوپر آلیاژ۲۰۰ Mar-M به روشArc-PVD و بررسی رفتار خوردگی داغ آن  »
 یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ساعت۰۸:۳۰ اتاق شورا واقع در طبقه ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/8 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای سید مصطفی مشهدی
ساخت افزایشی آلیاژ آنتروپی بالا CoCrFeMnNi به صورت درجا به روش رسوب گذاری مستقیم لیزر
دوشنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰  اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1402/12/20 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد احمدی لشکناری
آبکاری آلیاژی روی-کادمیوم و ارزیابی اثر تغییرات رژیم جریان بر خواص آن
سه‌شنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/12/20 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی فرهمند کیاکلایه
آبکاری آلیاژی روی - کبالت و ارزیابی اثر تغییرات رژیم جریان بر خواص آن
دوشنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/12/20 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای پویا اکبری پور
بازیابی لیتیوم از باتری مستعمل یون لیتیومی توسط تشویه سولفاتی و لیچینگ
چهارشنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۰۸:۳۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/12/20 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی بابائی
آبکاری آلیاژی قلع _ روی و ارزیابی اثر تغییرات رژیم جریان بر خواص آن
یک‌شنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/12/19 | 
دفاعیه رساله دکترا خانم مریم کاوسی
« بازیابی تلوریم و سلنیوم از مخلوط سلول های خورشیدی مستعمل »
زمان : سه‌شنبه:۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ساعت:۱۶:۳۰  اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی حسن زاده مقدم
ارزیابی خواص الکتروکاتالیستی و پایداری در برابر خوردگی فسفید فلزات واسطه به عنوان الکترود دومنظوره برای شکافت الکتروشیمیایی آب
یک‌شنبه‌ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/11/23 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رزمجو
ساخت نانو کامپوزیت هیبریدی AA۵۰۸۳/CeO۲/B۴C با استفاده از فرآیند رسوب دهی اصطکاکی اغتشاشی
یک‌شنبه‌ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/11/23 | 
دفاعیه رساله دکترا خانم زینب وتوت
« تاثیر عملیات نیتروژندهی پلاسمائی شده بر رفتار سایشی پوشش الکترولس نیکل-بور-اکسید گرافن کاهش یافته(Ni-B-rGO) »
زمان : چهارشنبه:۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ساعت:۹:۳۰ اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مجید رمضان پور اقدمی
سینتیک انحلال سلنیوم و تلوریم از غبار کوره فرآوری لجن آندی مس
شنبه‌ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۰۸:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد عباسی نهر
ساخت نانو کامپوزیت هیبریدی الماس/ Al۵۰۸۳/TiN توسط فرآیند رسوب گذاری اصطکاکی اغتشاشی
 چهارشنبه‌ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد نویدی هلان
ساخت نانوکامپوزیت هیبریدی5083 AA همراه نانو افزودنی های 2 TiOو 2 CeO با روش رسوب دهی اصطکاکی اغتشاشی
 سه‌شنبه‌ 1402/11/24 ساعت 10:00 اتاق 501  واقع در طبقه ی پنجم دانشکده مهندسی معدن
 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 |