دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی حسین پور سراجی
اتصال ورق‌های آلومینیوم 7075 به روش ترکیبی GTAW و FSW با استفاده از ذرات تقویت‌کننده‌ی SiC
دوشنبه 1402/03/22 ساعت 14:00 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/3/17 | 
دفاعیه رساله دکترا آقای سیدصابرمیرحسینی
«  رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی الکترولس نیکل- بور- نانو الماس نیتروژن دهی پلاسمایی شده »
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰  دانشکده مهندسی مواد و متالورژی طبقه سوم-اتاق شورا
 | تاریخ ارسال: 1402/2/27 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی رضائی
پیش‌بینی شکل گرده و متغیرهای انجمادی فرایند رسوب‌نشانی مستقیم لیزری
یک‌شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ساعت ۰۸:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/2/25 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد رضا پیک
بازیابی مس از قراضه های الکترونیکی با تصفیه الکترولیتی و انحلال شیمیایی
شنبه 1402/03/06 ساعت 10:00 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/2/24 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا نیازی
سنتز و مشخصه یابی کاتالیست پنتاکسید وانادیوم جهت تبدیل دی اکسید گوگرد به گاز تری اکسید گوگرد
شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/2/24 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی مردپور
شبیه سازی اجزا محدود تنش پسماند در ساخت افزایشی سوپرآلیاژ پایه نیکل
شنبه 1402/02/30 ساعت 10:15 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین انیسی
تاثیر متغیرهای جوشکاری بر ترک ذوبی در ناحیه تحت تاثیر حرارت در سوپرآلیاژ پایه نیکل اینکونل LC ۷۳۸
شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دانشکده مهندسی معدن طبقه پنجم - اتاق ۵۰۱
 | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی جهدی سردرود
سنتز و مشخصه یابی اکسیدروی ریزدانه به روش الکتروشیمی
شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول - اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم ایراندوست
بررسی تاثیر تلقیح نانوذرات اکسید نیکل  بر ریزساختار و خواص الکتروشیمیایی کاتد LSCF درپیل سوختی اکسید جامد دمای پایین
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۰۸:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی طبقه سوم- اتاق شورا
 | تاریخ ارسال: 1401/12/23 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد مهدی اربابی
تاثیر ایجاد لایه ی رسانا بر پایداری آندهای اکسید فلزی مختلط پایه ی نیکل و کبالت
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهلا قربانی
بررسی تاثیر ابعاد و مورفولوژی نانوذرات اکسید روی بر جذب امواج فرابنفش به منظور استفاده در کرم‌های آرایشی
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیده ایزدپناه
لیچینگ همزمان نیکل و کادمیوم از باتری های مستعمل نیکل-کادمیوم در حضور گلایسین
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 | 
دفاعیه رساله دکترا آقای سیدرضا حسینی پور
« تعیین مکانیزم واکنش سمنتاسیون تلوریم در محیط سولفاتی توسط مس در حضور cu+ »
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰ عصر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی طبقه سوم-اتاق شورا
 | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد اللهیاری
بهینه سازی ترکیب حلال آلی در فرآیند استخراج مس به منظور حداقل سازی ناخالصی آهن
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده منصوره هاشمی
واکنش تجزیه آب بر سطح آند الکتروکاتالیست غیرگرانبها: بررسی تجربی و تئوری
یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد واعظی راد
بررسی اثر افزودن عناصر غیر گران بهای نیکل و کبالت بر عملکرد الکتروشیمایی آندهای گرانبهای پایه رتنیوم در محیط های اسیدی برای واکنش تصاعد کلر
یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سامان رسول پورقراملکی
تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس آلومینیوم۶۰۶۱ به فولاد ساده کربنیSt۳۷
شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه السادات مهاجری
آبکاری آلیاژی نیکل_ کبالت بر زیرلایه مس و ارزیابی اثر تغییرات رژیم جریان بر خواص خوردگی آن
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی جلالی
بررسی تأثیر نیتروژن دهی پلاسمایی روی خواص سایشی اینکونل ۷۱۸
یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید رضا سیاسی راد
اثر افزودن نانواکسید منیزیم بر رفتار خوردگی پوشش گالوالوم
یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 |