دفاعیه رساله دکترا خانم ندا عربی
 سنتز، مشخصه یابی و ارزیابی خواص الکتروکاتالیستی نانو ساختار هسته و پوسته طلا-پلاتین 
یک‌شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۹:۰۰ صبح طبقه هشتم یاختمان پژوهشی خیابان ولی عصر نبش کوجه بالاور. 
 | تاریخ ارسال: 1401/5/4 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم الهام رستم خانی
رفتارگرم آلیاژ Ti-۶Al-۴V
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ صبح دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/4/26 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مینا قاسمی
بهبود عملکرد باتری اسید-سرب با استفاده از آئروگرافن به عنوان ماده افزودنی در صفحه منفی باتری
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت   ۱۱:۰۰ صبح دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/4/25 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی احترام
تهیه و بررسی نانوسیال بر پایه نانوکامپوزیت گرافن/ اکسید منیزیم به منظور بهبود خواص انتقال حرارت
سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت   ۱۳:۲۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/4/25 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد حسین پور
بررسی مقاومت به ترک سرد الکترود ۱۱۰۱۸ به روش LB-TRC
یکشنبه۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت   ۰۰: ۱۵ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1401/4/25 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمدباقر احمدی گرجی
استفاده از روش ارزیابی کمی آخالها برای تعین مرغوبیت فولادهای بلبرینگ
یکشنبه۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت   ۰۰: ۸  صبح 
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی نیم طبقه اول- اتاق سمینار


 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/22 | 
دفاعیه رساله دکترا خانم سمیه اباذری سیوندی
سازوکار استحکام‌دهی و خواص زیستی نانوماده مرکب (ترکیبات گرافنی/ Mg-Zn-Mn) به روش متالورژی پودر
چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی طبقه سوم-اتاق شورا
 | تاریخ ارسال: 1401/4/15 |