دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای سید علی صمدانی اقدم
ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کم آلیاژ ساخته شده به روش ساخت افزایشی قوس-سیم
سه‌شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ اتاق سمینار( واقع در نیم طبقه ی اول دانشکده مهندسی مواد و متالورژی)
 | تاریخ ارسال: 1403/3/22 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد معتمدی تهرانی
آنالیز تخریب فولاد های APIX۶۰ در ارزیابی مقاومت به ترک خوردگی هیدروژنی
شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ اتاق شورا ( واقع در طبقه ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی)
 | تاریخ ارسال: 1403/3/22 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شمشیربند
مشخصه‌یابی و بررسی میزان خوردگی سیال پایه میکروحباب افرون-گرافن و تحلیل مکانیزم خوردگی
دوشنبه‌ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ اتاق ۵۰۱( واقع در طبقه ی پنجم دانشکده مهندسی معدن)
 | تاریخ ارسال: 1403/3/20 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم آرزو نوروزی پسندیده
تاثیر لایه میانی اکسید قلع، آنتیموان بر رفتار الکتروشیمیایی آندهای اکسید فلزی مختلط پایه ی نیکل، کبالت برای واکنش تصاعد گاز اکسیژن
شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ساعت ۰۸:۳۰ اتاق سمینار ( واقع در نیم طبقه ی اول دانشکده مهندسی مواد و متالورژی)
 | تاریخ ارسال: 1403/3/16 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد صالح بختیاری
بازیابی روی وآهن از غبار کوره قوس فولاد سازی به روش جدایش مغناطیسی و لیچینگ
شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ اتاق ۵۰۱( واقع در طبقه ی پنجم دانشکده مهندسی معدن)
 | تاریخ ارسال: 1403/3/8 | 
دفاعیه رساله دکترا آقای مجید وقاری
«  مشخصه یابی هال-پچ دینامیکی در آلیاژ آنتروپی بالای غیر اکواتمیک CrCuFeMnNi »
شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ساعت: ۱۰:۰۰ اتاق شورا واقع در طبقه ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/8 | 
دفاعیه رساله دکترا آقای داود میراحمدی خاکی
« خود ترمیمی آلیاژهای مس- برلیوم توسط رسوب گذاری »
دوشنبه:۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ساعت:۱۰:۴۵ اتاق شورا واقع در طبقه ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/1 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم نجمه عدالت شیروان
ساخت و مشخصه یابی آند های لیتیم تیتانات در باتری های لیتیم یون
دوشنبه‌ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/1 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زهراسادات مظلوم طبائی
اعمال پوششهای نیکل - تنگستن - فسفر حاوی نانو ذرات WS۲ به روش الکترولس روی آلومینیوم و بررسی خواص سایش و خوردگی آنها
سه‌شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰:۳۰ اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/31 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای کاوه خنجری
سینتیک احیای سلنیوم توسط سولفیت سدیم
دوشنبه‌ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1403/2/26 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد عظیم معماری
بهبود پارامترهای فرآیند ذوب گزینشی لیزر با استفاده از فناوری های آنالیز تصویر و یادگیری ماشین
شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰  اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/26 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مینا موسوی جراحی
شبیه سازی المان محدود اعوجاج در فرآیند ساخت افزایشی به وسیله رسوب نشانی مستقیم فلز
شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول ، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1403/2/22 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای شاهین اسفندیاری ده علی
ساخت کامپوزیت اتیلن وی نیل استات تقویت شده با گرافن-کربن سیاه با رویکرد بهبود خواص حرارتی
سه‌شنبه‌ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰  اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/10 | 
دفاعیه رساله دکترا آقای محمد خیرالدین
«  ایجاد پوشش  NiCoCrAlY روی سوپر آلیاژ۲۰۰ Mar-M به روشArc-PVD و بررسی رفتار خوردگی داغ آن  »
 یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ساعت۰۸:۳۰ اتاق شورا واقع در طبقه ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/8 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای سید مصطفی مشهدی
ساخت افزایشی آلیاژ آنتروپی بالا CoCrFeMnNi به صورت درجا به روش رسوب گذاری مستقیم لیزر
دوشنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰  اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1402/12/20 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد احمدی لشکناری
آبکاری آلیاژی روی-کادمیوم و ارزیابی اثر تغییرات رژیم جریان بر خواص آن
سه‌شنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/12/20 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی فرهمند کیاکلایه
آبکاری آلیاژی روی - کبالت و ارزیابی اثر تغییرات رژیم جریان بر خواص آن
دوشنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/12/20 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای پویا اکبری پور
بازیابی لیتیوم از باتری مستعمل یون لیتیومی توسط تشویه سولفاتی و لیچینگ
چهارشنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۰۸:۳۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/12/20 | 
دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی بابائی
آبکاری آلیاژی قلع _ روی و ارزیابی اثر تغییرات رژیم جریان بر خواص آن
یک‌شنبه‌ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، نیم‌طبقه اول، اتاق سمینار
 | تاریخ ارسال: 1402/12/19 | 
دفاعیه رساله دکترا خانم مریم کاوسی
« بازیابی تلوریم و سلنیوم از مخلوط سلول های خورشیدی مستعمل »
زمان : سه‌شنبه:۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ساعت:۱۶:۳۰  اتاق شورا واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 |