پذیرش دوره دکترای مهندسی مواد PhD ۱۴۰۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، برای سال ۱۴۰۳ دانشجوی دکتری تخصصی می‌پذیرد. برای اطلاع از زمان مصاحبه، برنامه و ظرفیت پذیرش و جزییات بیشتر بخوانید ...
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
پذیرش پژوهشگر پسادکترا ۱۴۰۳
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور توسعه تیم‌ها و فعالیت‌های پژوهشی جاری در سال ۱۴۰۳ پژوهشگر پسادکتری جذب می‌کند. پذیرفته‌شدگان بر اساس پیشنهاده مصوب در سازمان حامی و حمایت‌های جذب شده، از گرنت پژوهشی ‌و حق‌التحقیق برخوردار خواهند بود. از داوطلبان علاقمند خواهشمند است، درخواست و رزومه خود را تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به آدرس Zbanaeiaut.ac.ir بفرستند. بیشتر بخوانید ...
 | تاریخ ارسال: 1402/12/19 | 
فهرست پذیرش دکترای ۱۴۰۲
ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا، فهرست استادان راهنما و زمینه‌های پژوهشی برای دوره دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
فهرست پذیرش دکترای ۱۴۰۱
ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا، فهرست استادان راهنما و زمینه‌های پژوهشی برای دوره دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۱ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 |