معرفی شورای صنفی
شورای صنفی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی متشکل از نمایندگانی است که با رای مستقیم دانشجویان انتخاب می‌شوند. هدف این شورا انعکاس، پیگیری حل مشکلات و ارائه خدمات بهتر به دانشجویان از طریق تعامل با مسئولان دانشگاه در محورهای متعدد است. این شورا رابطی میان جمع دانشجویان و مسئولان دانشگاه است، بنابراین به‌اشتراک‌گذاری نیازها و درخواست‌های دانشجویان به مسئولان دانشگاه و پیگیری آنها تا به ثمر رسیدن درخواست‌ها و رفع نیازهای دانشجویان از مهم‌ترین اهداف شورای صنفی است.
 | تاریخ ارسال: 1400/5/24 |