دفتر امور آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 
معاون آموزشی دانشکده
آقای دکتر سیدهادی طبائیان


مدیر امور آموزش دانشکده
آقای دکتر صادق فیروزی


کارشناس آموزش دانشکده
خانم مهندس زهره آقابراری

 
ایران، تهران، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰، کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
ساختمان مهندسی معدن و متالورژی، طبقه ۳، اتاق ۳۰۳
۰۲۱-۶۴۵۴۲۹۲۵
https://t.me/amoozeshmetallurgyCAPTCHA