آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 
هر دانشجوی کارشناسی در طی دوره‌ی آموزش خود نیاز دارد که در مورد روند امور و مقررات آموزشی دانشگاه اطلاعات کسب کند. همچنین نیاز دارد که در صورت لزوم، در امور آموزشی جاری و یا برای موارد خاص، خدمات اداری دریافت نماید. در صورت نیاز به خدمات اداری، لازم است دانشجوی متقاضی، درخواست خود را در قالب فرم مربوطه نوشته و به دفتر آموزش دانشکده تحویل دهد. در این موارد توصیه می‌شود که دانشجویان رویه‌ها، مقررات و راهنماهای اداره‌ی آموزش را با دقت مطالعه کنند تا از روند کارها آگاهی داشته و با ارایه‌ی درخواست معتبر و داده‌ها و مستندات کامل، درخواست ایشان در زمان کوتاه و به‌طور مناسب به نتیجه برسد. لازم است توجه شود که با وجود تعداد زیاد دانشجویان و حجم بالای کارهای اداری، دفتر اداره‌ی آموزش فرصتی برای توضیح رویه‌ها و مقررات منتشرشده به تک‌تک افراد ندارد. لذا فرض بر این است که هر فرد در هنگام مراجعه و ارایه‌ی درخواست، از رویه‌ها و مقررات آموزشی منتشرشده آگاهی کامل دارد. فرم‌های درخواست خدمات اداری همراه با رویه‌ها و مقررات دوره‌ی کارشناسی در جدول زیر آمده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، بهتر است دانشجویان ابتدا از طریق ارتباط غیرحضوری مانند پرتال آموزش، اطلاعیه‌های وبگاه، ایمیل یا تلفن به دفتر آموزش اطلاعات لازم را به دست آورند و پس از آن، در صورتی‌که که اطلاعات غیرحضوری کافی نبود، به دفتر آموزش مراجعه نمایند. 


آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
موضوع / خدمات
کد
 
رویه‌ها و مقررات
فرم‌ها‌‌
مقررات آموزشی کل دوره کارشناسی B00

مجموعه مقررات آموزشی کارشناسی

فرم درخواست آموزشی
مدارک شناسایی کارت دانشجویی B01 رویه صدور کارت المثنی
AUT-MME-B40-A
فرم درخواست کارت المثنی
AUT-MME-B40-1
آدرس و مشخصات B02
رویه اعلام تغییر آدرس
AUT-MME-B41-A
فرم اعلام تغییر آدرس
AUT-MME-B41-1

گواهی تحصیل B03
صدور گواهی تحصیل
AUT-MME-B01-A
برنامه درسی
و ثبت‌نام ترم
برنامه درسی
و انتخاب واحد
B11 برنامه درسی مهندسی مواد و متالورژی
AUT-MME-B21-M_1-981015 BS Curriculum
نمودار درخت‌واره برنامه درسی
درس بیرون دانشکده B12 فرم مهمان بیرون دانشگاه
AUT-MME-B03-2
مشروطی B13 مقررات مشروطی
AUT-MME-B51-A
حذف درس،
مرخصی و انصراف
مرخصی و حذف اضطراری B22 رویه مرخصی و حذف اضطراری
AUT-MME-B50-A (AUT-PR-3204)
فرم مرخصی تحصیلی
AUT-MME-B50-1
انصراف از تحصیل B23 رویه غیرفعال شدن تحصیل
AUT-MME-B60-A
فرم درخواست انصراف از تحصیل
AUT-MME-B60-1
کارآموزی و
آزمایشگاه
کارآموزی B31 صفحه راهنمای کارآموزی برگ ارزیابی صنعت از دانشجو
AUT-MME-B33A-1-010523 arzyabi daneshjoo
کار در آزمایشگاه B32
مجوز کار در آزمایشگاه
AUT-MME-A43-F_1-000329 Lab Permit
پروژه کارشناسی تصویب پروژه B41

رویه چگونگی ثبت نام، تصویب و دفاع از پایان نامه

AUT-MME-B05-A (AUT-PR-3210)
برگ تصویب پروژه
AUT-MME-B05-1
پایان‌نامه B42 برگ ارزیابی پروژه
AUT-MME-B05-2
پایان دوره

ترم آخر

(ادعای فارغ‌التحصیلی)

B51
رویه ادعای فارغ التحصیلی و معرفی به استاد
AUT-MME-B06-A (AUT-PR-3205)
فرم ادعای فارغ التحصیلی
AUT-MME-B06-1
فرم اخذ درس معرفی به استاد
AUT-MME-B06-2
تسویه حساب B52 فرم تسویه حساب
AUT-MME-B07-1
سایر

آیین‌نامه های اداره کل آموزش دانشگاه

اطلاعیه‌های اداره کل آموزش دانشگاه
فرم‌های اداره کل آموزش دانشگاهCAPTCHA