تماس

 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 

ایران، تهران، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰، کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

۰۲۱-۶۶۹۶۷۴۰۸   (Tel/Fax)
۰۲۱-۶۴۵۴۲۹۹۹


دفترچه تلفن دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
CAPTCHA