تقدیر ​از استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی با عنوان «دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت»

 | تاریخ ارسال: 1403/1/26 | 
آقای دکتر مالک نادری، استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، تقدیرنامه «دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت» سال ۱۴۰۲ را در سی و ششمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نمود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نوآوری، انجام تحقیقات بدیع و نوظهور، با رویکرد مساله‌محوری، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دانشجویی، تعداد و تنوع قراردادهای صنعتی خاتمه یافته و رضایت کارفرمایان طرح‌ها، از معیارهای انتخاب «دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صعنت» بوده است. آقای دکتر نادری تاکنون بیش از ۲۵ قرارداد صنعتی را با موفقیت به پایان رسانده است. لازم به ذکر است، همچنین از آقای دکتر عسگریان ابیانه در سی و ششمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که روز ۱۹ آذر در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تقدیر به عمل آمد.CAPTCHA