تصویب پروژه کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1403/1/19 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ مقطع کارشناسی ارشد

لازم است کلیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ به منظور انجام به موقع امور مربوط به تصویب پروژه کارشناسی ارشد خود، ابتدا تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ عنوان فارسی و لاتین پروژه خود را در بخش تصویب پروژه در پورتال آموزشی ...... بیشترCAPTCHA