تصویب پروژه کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1403/1/19 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ مقطع کارشناسی ارشد

لازم است کلیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ به منظور انجام به موقع امور مربوط به تصویب پروژه کارشناسی ارشد خود، ابتدا تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ عنوان فارسی و لاتین پروژه خود را در بخش تصویب پروژه در پورتال آموزشی خود ثبت نموده و پس از آن حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ فرمهای تصویب پروژه (موجود در سایت دانشکده) را به تایید استاد راهنمای خود رسانده و برای تعیین داور داخلی و تایید نهایی به مدیر گروه مربوطه یا دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند.   


    دریافت

 CAPTCHA