زمان دفاع پیشنهاد رساله

 | تاریخ ارسال: 1402/10/30 | 
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری که از زمان دفاع پیشنهاد رساله ایشان ۶ ماه گذشته است
کلیه دانشجویان مقطع دکتری که ۶ ماه از زمان دفاع پیشنهاد رساله ایشان گذشته است باید نسبت به ارائه‌ی گزارش پیشرفت کار طبق برنامه پیوست اقدام نمایند ؛ فرم مربوط به ارائه گزارش پیشرفت کار در سایت دانشکده در فرم‌های بخش دکتری موجود است .
ضمناً دانشجویانی که نیاز به تمدید سنوات دارند لازم است در زمان ارائه گزارش پیشرفت کار فرم‌های تمدید سنوات موجود در سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه را علاوه بر فرم گزارش پیشرفت کار قبل از شروع ارائه به استاد راهنمای خود تحویل دهند .


 
برنامه‌ی ارائه‌ی گزارش پیشرفت کارCAPTCHA