استادان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در فهرست دانشمندان پراستناد جهان

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 
نام آقای دکتر کامران دهقانی و آقای دکتر اسکندر کشاورز علمداری، اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، در فهرست دانشمندان پراستناد قرار گرفت. اعضای دانشکده ضمن افتخار به حضور و همکاری در کنار آن استادان فرهیخته، درخشش ایشان در میان دانشمندان جهانی و کسب دست آوردهای پژوهشی‌شان را تبریک می‌گویند. 
گزارش فهرست دانشمندان پراستناد، که به فهرست استنفورد نیز مشهور شده است، را هر سال گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد با استناد بر داده‌های پایگاه علمی اسکوپوس و بر اساس «شاخص استنادی مرکب» منتشر می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد فهرست دانشمندان پراستناد بخوانید.
 
                       
 CAPTCHA