فهرست پذیرش کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
دوره کارشناسی ارشد و پایان‌نامه آن زیر نظر استاد راهنما طی می‌شود. لازم است برای هر دانشجوی ورودی، در ترم اول، حداقل یک (و حداکثر ۲) استاد راهنما اختصاص یابد.

رویه اختصاص استاد راهنمای کارشناسی ارشد

رویه اختصاص استاد راهنما در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی به ترتیب زیر است:
۱- مراجعه به استادان و معارفه
دانشجویان، با توجه به گرایش، توانمندی و علاقمندی خود، استادان مدنظر خود را شناسایی می‌نمایند، و برای معرفی خود، ملاقاتی با استادان مدنظر در گرایش خواهند داشت. تمامی دانشجویان، تا مهلت معین (۱۴۰۲/۸/۳۰)، فرصت مراجعه به همه استادان گرایش را دارند. پیش از آن تاریخ، دانشکده استاد راهنما ثبت نمی‌کند و ظرفیت پذیرش استادان راهنما باز می‌ماند. 
۲- تکمیل فرم انتخاب اولویت‌ها
در این مرحله، هر یک از دانشجویان و استادان به طور جداگانه، فرم اولویت‌های انتخابی خود را پر می‌کنند. لازم است دانشجویان فرم انتخاب استاد راهنما (از صفحه رویه‌ها و فرم‌های کارشناسی ارشد) را تکمیل نموده و به مدیرگروه علمی (به آدرس اعلام شده در اطلاعیه) تحویل نمایند.
استادان نیز، به‌طور‌جداگانه و با توجه به معارفه‌های انجام شده، فهرستی از نام دانشجویان مدنظر خود را، به‌ترتیب اولویت، نوشته و به مدیرگروه اعلام خواهند کرد. این فرم‌ها محرمانه تلقی می‌شود.
۳- اعلام، امضای فرم تایید و ثبت در پرتال
مدیرگروه، پس از دریافت فرم‌های اولویت از دانشجویان و استادان، همه اطلاعات فرم‌ها را یکجا وارد یک الگوریتم تخصیص نموده و فهرست استادان راهنمای اختصاص داده شده به دانشجویان را از خروجی آن به دست می‌آورد. پس از بررسی و ارزیابی تخصیص‌ها، فهرست استادان راهنمای دانشجویان اعلام خواهد شد. پس از آن لازم است دانشجویان فرم تایید استاد راهنما را پر کرده، و به استاد راهنمای اعلام شده تحویل دهند. استاد راهنما، فرم‌ تایید و امضاشده را به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل خواهد داد که بر اساس آنها، نام استاد راهنما در پرتال دانشجو ثبت خواهد شد. 

فهرست استادان راهنما و ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و فهرست استادان راهنما برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد ۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در جدول زیر آمده است. برای آگاهی از زمینه پژوهشی و پایان‌نامه‌های پیشین هر استاد، روی اسم استاد کلیک کنید. 


 
فهرست پذیرش و گرایش‌های دوره کارشناسی ارشد ۱۴۰۲
ردیف استاد راهنما ظرفیت پذیرش                  گرایش/موضوع پژوهش          
گروه «تولید و سنتز مواد»
۲ خانم دکتر سپیده امجد ۲ ۲ شناسایی
۲ آقای دکتر حمید امیدوار ۲ ۱ جوشکاری، ۱ خوردگی
۳ آقای دکتر نادر پروین ۲ ۲ شناسایی
۴ آقای دکتر امین جعفری رامیانی ۱.۵ ۱.۵ شناسایی
۵ آقای دکتر داود حق‌شناس ۱ ۱ استخراجی
۶ آقای دکتر میلاد رضائی ۱ ۱ خوردگی
۷ آقای دکتر سیدهادی طبائیان ۲ ۱ استخراجی، ۱ خوردگی
۸ آقای دکتر وحید ضرغامی ۱ مشترک
۹ آقای دکتر صادق فیروزی ۲ ۲ استخراجی
۱۰ آقای دکتر اسکندر کشاورز علمداری ۲ ۲ استخراجی
۱۱ آقای دکتر مالک نادری ۲ ۲ شناسایی
۱۲ آقای دکتر سید پیروز هویدا مرعشی ۲ ۲ شناسایی
گروه «فرایندهای ساخت»
۱۳ آقای دکتر علیرضا ابراهیمی ۲ ۱ شناسایی، ۱ جوشکاری
۱۴ آقای دکتر کامران دهقانی ۲ ۱ شناسایی، ۱ خوردگی
۱۵ آقای دکتر اسلام رنجبرنوده ۲ ۱ شناسایی، ۱ جوشکاری
۱۶ آقای دکتر علی شمسی‌پور ۲ ۱ شناسایی، ۱ جوشکاری
۱۷ آقای دکتر محمود عباسی ۲ ۲ شناسایی
۱۸ آقای دکتر علی فرزادی ۲ ۲ جوشکاری
۱۹ آقای دکتر مصطفی کتابچی ۲ ۲ شناسایی
۲۰ آقای دکتر فرزاد محبوبی ۲ ۲ شناسایی
۲۱ آقای دکتر سیدمحمد موسوی خویی ۲ ۲ خوردگی
۲۲ آقای دکتر سیدمحمد حسین میرباقری ۱.۵ ۱.۵ شناسایی
۲۳ آقای دکتر سیداحسان میرصالحی ۲ ۲ جوشکاریCAPTCHA