خلاصه مقررات و آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/17 | 


کلیه دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۲
برای آگاهی از خلاصه مقررات و آیین نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه این را بخوانید           دریافت فایل 

        دریافت فایل  CAPTCHA