زمان و مکان آزمون جامع

 | تاریخ ارسال: 1402/7/17 | 
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری
زمان و مکان ازمون جامع به شرح زیر اعلام گردید 


 
روزو تاریخ برگزاری آزمون ساعت برگزاری نام درس
شنبه  ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۱۱-۹ خواص مکانیکی مواد
دوشنبه  ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۱۱-۹ خواص فیزیکی مواد
چهارشنبه  ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۲-۹ ترمودینامیک پیشرفته مواد
    

         دریافت فایل CAPTCHA