کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/7/5 | 

باعث افتخار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که دانشجویان این دانشکده در بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی مهندسی مواد ۱۴۰۲ کشوری درخشیدند. بیشتر بخوانید ...
CAPTCHA