اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال 1402

 | تاریخ ارسال: 1402/6/22 | 
ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته ­شدن جنابعالی در دوره کارشناسی ارشد سال 1402 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، به استحضار می­رساند با توجه به مجازی بودن مراحل اولیه ثبت نام، کلیه پذیرفته­ شدگان لازم است قبل از انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 1402 در پورتال آموزشی دانشگاه(https://portal.aut.ac.ir/aportal) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 28/6/1402 و 29/6/1402 طی انجام مراحل زیر نسبت به اخذ درس اقدام نمایند.

مراحل لازم برای انتخاب واحد در نیمسال اول 1402:

1- تکمیل صفحه اطلاعات شخصی و بارگذاری مدارک
تاکید می ­گردد پذیرفته ­شدگان باید تمام اطلاعات شخصی خود را به صورت صحیح و کامل وارد نمایند، و مدارک لازم را بارگذاری نمایند در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد و ایجاد پست الکترونیکی دانشگاه وجود نخواهد داشت.


2-مطالعه برنامه ترم بندی مربوط به هر رشته گرایش موجود در قسمت آموزش (بخش کارشناسی ارشد ) در سایت دانشکده

  3- مطالعه برنامه درسی ارائه شده در نیمسال اول 1402 موجود در سایت دانشکده 4- تکمیل فرم انتخاب واحد موجود در قسمت آموزش (بخش رویه ها و فرم های کارشناسی ارشد) در سایت دانشکده 5- انتخاب واحدهای ترم یک موجود دربرنامه درسی هر گرایش از طریق سامانه (پورتال) دانشگاه در روزهای سه ­شنبه و چهارشنبه تاریخ 28 و 29 شهریورماه .
  6- مراجعه به مدیر گروه های دانشکده برای بررسی واحدهای اخذ شده و درصورت لزوم، اصلاح برنامه در زمان حذف و اضافه و تعیین دروس جبرانی دانشجویان درزمان تشکیل پرونده روز دوشنبه تا چهارشنبه 3/7/1402 لغایت 5/7/1402 .

آقای دکتر صادق فیروزی : مدیر گروه گرایشهای خوردگی و حفاظت مواد و استخراج فلزات
آقای دکتر اسلام رنجبر نوده : مدیر گروه گرایشهای شناسایی و انتخاب مواد و جوشکاری

7- تحویل فرمهای بررسی و تایید شده  انتخاب واحد و دروس جبرانی و مدارک بارگذاری شده در پورتال به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده درزمان تشکیل پرونده (روز دوشنبه تا چهارشنبه 3/7/1402 لغایت 5/7/1402 ) برای تکمیل فرآیند ثبت نام.
8- اصلاح و تکمیل انتخاب واحد در روز حذف و اضافه توسط دانشجویان

                                                                                       با آرزوی موفقیت روزافزون
                                                                                       مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژیCAPTCHA