دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مواد ورودی ۱۴۰۲: برنامه آموزشی و ترم بندی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/21 | 
دانشجویان عزیز دوره کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲ به دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خوش آمدید. برای آشنایی، صفحه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد  و  ترم بندی کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲  را بخوانید. 

برنامه درسی مقطع تحصیلات تکمیلی نیمسال اول ۱۴۰۲
 CAPTCHA