انتخاب پروژه کارشناسی مهندسی مواد به عنوان پروژه کارشناسی برگزیده دانشگاه در سال ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1402/5/31 | 
پروژه کارشناسی سرکار خانم مهندس مهنّا امینی، دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، با عنوان "سنتز الکترود آند بر پایه دی‌اکسید سرب برای تجزیه الکتروشیمیایی آب" با راهنمایی آقای دکتر میلاد رضائی، عضو هیأت علمی این دانشکده، به عنوان پروژه کارشناسی برگزیده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۴۰۱ مورد تقدیر قرار گرفت. این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و برای ادامه مسیر علمی و پژوهشی ایشان آرزوی توفیق داریم.

 CAPTCHA