تایید مدارک معتبر زبانی

 | تاریخ ارسال: 1402/5/8 | 
قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی
با توجه به تایید مدارک معتبر زبانی جهت کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط مرکز بین المللی زبان، دانشجویان می توانند هم به صورت حضوری و هم به صورت الکترونیکی درخواست خود را از طریق لینک های زیر ارسال نمایند.

فایل متن CAPTCHA