سمینار آموزشی ۱۴۰۲ مهندسی مواد و متالورژی (دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۱)

 | تاریخ ارسال: 1401/5/29 | 
برنامه سمینارهای آموزشی ۱۴۰۲ کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۱۴-۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ در سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی (حضوری) برگزار خواهد شد. جزییات سمینارهای کارشناسی ارشد را در اینجا بخوانید ...CAPTCHA