​دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۹ 

 | تاریخ ارسال: 1402/1/26 | 
​قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۹ 
  کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۹ که نیمسال دوم ۱۴۰۲ ترم ششم ایشان است برای انجام امور اداری مربوط به دفاع از پروژه خود، لازم است حداقل ۲۰ روز قبل از دفاع نسبت به اخذ مجوزدر پورتال  و تعیین داور خارجی اقدام نمایند .


دریافت فایلCAPTCHA