تصویب پروژه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/1/21 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی ارشد
لازم است کلیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ به منظور انجام به موقع امور مربوط به تصویب پروژه کارشناسی ارشد خود، ابتدا تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ عنوان فارسی و لاتین پروژه خود را در بخش تصویب پروژه در پورتال آموزشی خود ثبت نموده و پس از آن حداکثر تا روز شنبه مورخ تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ فرمهای تصویب پروژه (موجود در سایت دانشکده) را به تایید استاد راهنمای خود رسانده و برای تعیین داور داخلی و تایید نهایی به مدیر گروه مربوطه یا دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند.   
                                                                                                                                                              ۱۴۰۲/۰۱/۲۱  
                                                                                                                                                                                        
 دریافت فایلCAPTCHA