تقدیر بنیاد ملی نخبگان از کارگروه پژوهشی دانشکده مهندسی مواد

 | تاریخ ارسال: 1401/12/3 | 

پژوهش «ساخت الکترود آند غیرگران­بها و مقاوم در برابر خوردگی برای کار در محیط اسیدی حاوی یون کلراید» در دوره ششم طرح شهید احمدی روشن به سرپرستی دکتر میلاد رضائی، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی با همکاری ۵ تن از دانشجویان دکتری (به نام‌های حامد شوشتری، علیرضا بابائی، مبینا مرادی، فائزه رحیمی کاشانی، مهدی حمزه)، ۴ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد (به نام‌های فائزه شمسی، مهدیه سادات مهاجری، زهرا قربان‌زاده، هادی خلیفهء) و نیز ۵ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی (به نام‌های مهنّا امینی، سپهر اشتیاقی، کوثر کبیر، سیاوش خان احمدی و غزل پوراسفندیار) با موفقیت انجام و توسط بنیاد ملی نخبگان به عنوان یکی از طرح‌های برتر سال ۰۱-۱۴۰۰ مورد تقدیر قرار گرفت. تصاویری از این کار تحقیقاتی و اعضاء آن در ادامه آمده است:

                                                                                                                   

                                           


                                 


                   
                                                      
             


                                                                                                                              CAPTCHA