فرایند تمدید

 | تاریخ ارسال: 1401/10/28 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکتری که از پیشنهاد رساله خود دفاع نموده اند
 
،​کلیه دانشجویانی که نیاز به تمدید ترم دارند می بایست فرمهای تمدید سنوات و درخواست آموزشی (پس از دفاع از پیشنهاد رساله ) را از سایت دانشگاه و فرم گزارش پیشرفت کار را از سایت دانشکده دریافت نموده و پس از تکمیل 
فرمها را درروز ارائه گزارش شفاهی پیشرفت کار( تاریخ ۹ و ۱۰ بهمن ماه سال جاری ) به تایید اساتید راهنما و داور داخلی اول پیشنهاد رساله خود رسانده و به مدیر گروه مربوطه (آقای دکتر رنجبر نوده )تحویل دهند
ضمنا برای دانشجویانی که نیاز به تمدید ترم ۱۳ و بعد از آن دارند پس از دریافت پاسخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تصمیم گیری و فرآیند اجرایی تمدید سنوات به ایشان اعلام خواهد شد .


فرایند تمدیدCAPTCHA