زمان و مکان آزمون جامع

 | تاریخ ارسال: 1401/7/23 | 
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری
زمان و مکان ازمون جامع به شرح زیر اعلام گردید 


 
روزو تاریخ برگزاری آزمون ساعت برگزاری نام درس
دوشنبه۲۳/۸/۱۴۰۱ ۱۱-۹ خواص مکانیکی مواد
سه شنبه۲۴/۸/۱۴۰۱ ۱۱-۹ خواص فیزیکی مواد
چهارشنبه۲۵/۸/۱۴۰۱ ۱۲-۹ ترمودینامیک پیشرفته مواد
دریافت فایلCAPTCHA