شرایط تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری

 | تاریخ ارسال: 1401/5/30 | 
قابل توجه دانشجویان دکتری
دانشجویان مقطع دکتری که نیاز به تمدید سنوات دارند بر اساس نامه های ارسال شده توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه هر چه سریعتر درخواست‌های خود را به مدیر گروه مربوطه ارسال نمایند .

شرایط تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری ورودی بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷

شرایط تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهر ۹۵ و ماقبل

شرایط تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهر ۹۸ به بعدCAPTCHA