فهرست پذیرش دکترای ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا و فهرست استادان راهنما برای دوره دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۱ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در جدول زیر آمده است. جزییات بیشتر در مورد زمینه‌‌ی کاری و پژوهشی استادان دانشکده در صفحه رزومه استادان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در دسترس است.
برای اطلاعات بیشتر اطلاعیه مصاحبه و پذیرش دوره دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۱ را بخوانید.


 
فهرست پذیرش و زمینه های تخصصی دوره دکترای ۱۴۰۱
ردیف استاد راهنما ظرفیت پذیرش زمینه پژوهش
گروه اول «رفتار مکانیکی مواد»
۱ دکتر نادر پروین ۱ تولید پودر، نانومواد پودری، کامپوزیت‌ها، متالورژی پودر
۲ دکتر کامران دهقانی ۱ فرآیندهای ترمومکانیکی و شکل‌دادن، رفتار مکانیکی مواد، مواد نانوساختار
۳ دکتر اسلام رنجبرنوده ۱ جوشکاری، ساخت افزایشی
۴ دکتر سید احسان میرصالحی ۱ جوشکاری و بریزینگ، ساخت افزایشی، نانوکامپوزیت
۵ دکتر محمود عباسی ۱ شکل‏‌دهی و رفتار مکانیکی مواد
۶ دکتر علی فرزادی ۱ جوشکاری، شبیه‌سازی، ساخت افزایشی و مواد پیشرفته
۷ دکتر مصطفی کتابچی ۱ شکل‏‌دادن و خواص مکانیکی، شبیه‌سازی و روش‌های نوین شکل‌دهی، مواد پیشرفته و نانوساختار
گروه دوم «رفتار فیزیکی و شیمیایی مواد»
۸ دکتر سید محمد موسوی خویی ۱ مهندسی سطح، پوشش‌های نانوکامپوزیتی و مقاوم به خوردگی
۹ دکتر فرزاد محبوبی ۱ مهندسی سطح به کمک محیط‌های پلاسمایی، پوشش‏‌های نانوکامپوزیتی، پوشش‌دهی جرقه الکتریکی
۱۰ دکتر مالک نادری ۱ مواد پیشرفته و نانومواد، بازیابی مواد
۱۱ دکتر سید پیروز هویدا مرعشی ۱ مواد پیشرفته، نانومواد، جوشکاری
۱۲ دکتر حمید امیدوار ۱ جوشکاری، باتری، مهندسی سطح و خوردگی
۱۳ دکتر اسکندر کشاورز ۱ هیدرومتالورژی، پیرومتالورژی، بازیافت، شبیه‌‏سازی
۱۴ دکتر داود حق شناس ۱ هیدرومتالورژی، بازیافت
۱۵ دکتر امین جعفری رامیانی ۱ مدل‌سازی موازنه جرم کوره ذوب به روش یادگیری ماشین
۱۶ دکتر میلاد رضائی ۱ الکتروشیمی و خوردگی
۱۷ دکتر سید هادی طبائیان ۱ الکتروشیمی و خوردگی، سنتز و خالص‌سازی مواد به‌ویژه سیلیسیوم
۱۸ دکتر صادق فیروزی ۱ استخراج و بازیافت مواد فلزی، سنتز شیمیایی دما بالاCAPTCHA