کسب جایزه بنیاد فرهنگی البرز توسط پژوهشگر پسادکترای دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 


آقای دکتر آرش قاضی‌تبار محقق پسا دکترای دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دلیل دارا بودن اختراعات داخلی و بین المللی مرتبط با نیاز کشور و نیاز روز دنیا در موضوع بازیابی مواد باارزش از لجن‌ها (مانند لجن آندی مس و لجن رنگ خودرو)، موفق به کسب رتبه نخست جایزه مخترعین برتر بنیاد فرهنگی البرز شد. 
همچنین مهندس حامد شوشتری گوگ‌ تپه دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان «دانشجو نمونه» انتخاب شد.
وی دانشجوی دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تالیف کتاب مرجع دانشگاهی با عنوان «استخراج فلزات با فرآیندهای هیدرومتالورژی: اصول و کاربردها» شده است و دارای ۸ مقاله آی اس آی است.بیشتر بخوانید ...CAPTCHA